Elektriske vendesystemer

Det elektroniske vendesystem, VENDLET, er et hjælpemiddel til forflytning og vending i sengen. Vendelagnet gør det muligt skånsomt at forflytte en person til rygleje, sideleje eller bugleje, samt forflytte højere op eller sideværts i sengen uden at overanstrenge personale eller pårørende. Samtidigt forbedres den sengeliggendes plejekvalitet og komfort, og risikoen for vævsskader mindskes.

Mere om VENDLET-systemet

Det elektroniske vendesystem blev oprindeligt udviklet i slutningen af 70’erne af den danske ingeniør, Christian Buus, der udviklede systemet til sin handicappede datter. Det gør VENDLET til verdens første elektroniske vendelagen.

I dag har det elektroniske vendesystem mange kaldenavne, og går f.eks. under betegnelserne rullelagen, el-lagen, motoriseret vendelagen og automatisk vendesystem. Men lige meget hvad VENDLET-systemet kaldes, har det de samme fordele:

  • Bedre arbejdsmiljø (færre sygedage og bedre trivsel)
  • Bedre plejekvalitet (færre tryksår/vævsskader og øget livskvalitet)
  • Optimeret brug af ressourcer (gå fra to til én i forflytningen)

Ensartet og tryg forflytning

Der kan være stor variation i forflytningsteknikken fra person til person, når der anvendes manuelle forflytningshjælpemidler. Dette kan skabe en utryghed for borgeren eller patienten, der skal forflyttes.

Men med det elektroniske vendesystem foregår forflytningen ens hver gang og i et roligt tempo uden pludselige ryk, hiv eller træk. Denne ensartethed i forflytningen giver en tryghed for borgeren eller patienten, der forflyttes.

Når personale eller pårørende anvender håndbetjeningen, er det desuden muligt for dem at bruge begge hænder til tryghedsskabende berøringer. Hænderne griber ikke fat, men bruges til støtte og guidning.

Disse tryghedsskabende faktorer betyder, at mange personer, der tidligere har været verbalt eller fysisk udadreagerende, falder til ro, når de får et VENDLET-system. Dette kan f.eks. være personer med demenssygdomme.

Målgruppen for VENDLET

VENDLET-systemet er et hjælpemiddel, der kan anvendes til mange forskellige bruger- og patientgrupper. Ofte bruges vendelagnet på plejehjem eller plejecentre til ældre og svækkede personer, eller på bosteder til personer med handicap såsom Cerebral Parese eller muskelsvind. Men det elektroniske vendesystem kan også anvendes i eget hjem til personer, der modtager pleje fra pårørende eller hjemmepleje. Dette kan f.eks. være personer med Parkinson, Sklerose, ALS eller paralyser.

Brug patientens ressourcer

Det elektroniske vendesystem er ikke kun til passive og immobile patienter eller borgere. Har borgeren flere ressourcer, såsom god truncuskontrol eller styrke i armene, er der god mulighed for at anvende VENDLET-systemet selv, f.eks. i kombination med små hjælpemidler, såsom sengebånd, glidestykker eller drejepuder.

Mange personer med fysiske handicap vil derfor kunne drage stor fordel af hjælpemidlet, fordi de i stort omfang vil kunne anvende systemet på egen hånd og f.eks. vende sig selv om natten. Dette giver en større følelse af selvstændighed.

Menneskets naturlige bevægemønster

Forflytning med VENDLET følger kroppens naturlige bevægemønster. Armen placeres nænsomt ud til siden for at stabilisere overkroppen, imens benet sideforskydes for at stabilisere underkroppen. Sådan vil de fleste mennesker med gode ressourcer lægge sig selv i sideleje. På denne måde følger vendingen med VENDLET-systemet menneskets naturlige bevægemønstre.

VENDLET

Produkter

VENDLET Standard

VENDLET Standard er nyeste skud på stammen over eldrevne vendelagner til patientforflytning i sengen. Vendelagnet er konstrueret i bæredygtige materialer samt i et design, der sikrer høj infektionskontrol. Systemet er nemlig maskinvaskbart og uden velcro på rullerne. Derfor er det nemmere at rengøre og sikrer, at det hurtigt er muligt at få hjælpemidlet videre til en anden bruger. Samtidigt tilbyder VENDLET Standard de samme gode fordele som vores tidligere modeller; en bedre plejekvalitet og et bedre arbejdsmiljø med overskud til omsorg.

Læs mere

VENDLET V5S

VENDLET V5S er et hjælpemiddel til forflytning og vending af patienter og borgere i sengen. Med systemet foretages en skånsom forflytning, der er ensartet hver gang, og som derfor føles tryg for patienten.  VENDLET-systemet monteres på en almindelig pleje- eller hospitalsseng og kan herefter benyttes af sundhedsfagligt personale, pårørende eller brugeren selv. Vendelagnet er fuldautomatisk, hvilket vil sige, at der ikke er nogle manuelle processer. Siderne, der er godkendt som integreret sengehest, køres op og ned vha. håndbetjeningen, ligesom selve vendingen også foretages ved et tryk på en knap.

Læs mere

VENDLET V5S Speed Adjust

VENDLET V5S er et hjælpemiddel til forflytning og vending af patienter og borgere i sengen. Med systemet foretages en skånsom forflytning, der er ensartet hver gang, og som derfor føles tryg for patienten.  VENDLET-systemet monteres på en almindelig pleje- eller hospitalsseng og kan herefter benyttes af sundhedsfagligt personale, pårørende eller brugeren selv. Vendelagnet er fuldautomatisk, hvilket vil sige, at der ikke er nogle manuelle processer. Siderne, der er godkendt som integreret sengehest, køres op og ned vha. håndbetjeningen, ligesom selve vendingen også foretages ved et tryk på en knap.

Læs mere

VENDLET Bari

VENDLET Bari er et hjælpemiddel til forflytning og vending af bariatriske patienter i sengen. Vendelagnet letter det fysiske arbejde med forflytning af svært overvægtige og øger komforten for borgeren.

Læs mere

Prøv gratis i 14 dage

Som kommune, institution, bosted, plejehjem eller lignende har I mulighed for at afprøve VENDLET gratis i 14 dage. 

En afprøvning af systemet inkluderer montering på plejesengen samt undervisning i optimal brug af systemet. I skal blot betale for lagner.

Er I ikke tilfredse med systemet, afmonterer vi systemet igen, når de 14 dage er gået. 

Lokation hvor afprøvning ønskes