Sådan kan du kombinere VENDLET og rehabilitering

Sådan kan du kombinere VENDLET og rehabilitering

I rigtig manges øjne er et VENDLET system lig med pacificering af borgeren. Men faktisk kan VENDLET både bruges af borgeren selv og som en del af den rehabiliterende indsats. Dét afhænger af, hvordan du som sundhedsprofessionel vælger at aktivere borgeren.

3. maj 2022

Rehabilitering og udnyttelse af borgerens ressourcer er to ting, vi får tudet ørene fulde af i sundheds- og plejesektoren. Derfor oplever vi hos Vendlet også jævnligt, at sundhedsfaglige medarbejdere på alle niveauer er bange for, at VENDLET systemet fratager borgerne deres sidste ressourcer, eller at systemet ikke giver god nok mulighed for at udnytte de ressourcer, som borgeren har.

Heldigvis kan VENDLET og rehabilitering sagtens sameksistere! Det handler blot om at lave en vurdering af borgerens ressourcer, og dernæst finde ud af, hvordan han eller hun kan inddrages i forflytningen, når der er et elektronisk vendelagen. Dette kan f.eks. gøres ved at aktivere borgerens arme vha. hjælpemidler såsom sengebånd eller ved at lade borgeren betjene håndbetjeningen selv.

Vending af en borger med ressourcer

Hvis borgeren både har tilstrækkelige kognitive og fysiske ressourcer til selv at betjene VENDLET-systemet, kan borgeren føle en frihed og selvstændighed ved at få denne mulighed. 

Det vil også kunne øge borgerens komfort og velbefindende, idet borgeren nu har mulighed for at repositionere sig selv efter behov i stedet for at skulle vente på en hjælper eller pårørende. Dette kunne f.eks. være tilfældet om natten.

En, der har haft succes med at bruge VENDLET-systemet selv på denne vis, er Fiona fra England, der nu efter hun har fået VENDLET systemet, kan vende sig selv om natten. Se et interview med hende her.

Det er naturligvis altid vigtigt, at der er foretaget en risikovurdering, således det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at borgeren selv betjener VENDLET systemet.

Vending af borgere med begrænsede ressourcer

Selvom borgeren ikke har tilstrækkelige ressourcer til at betjene VENDLET-systemet helt selv, kan du med fordel lade borgeren tage del i forflytningsprocessen. 

Hvis borgeren f.eks. har kognitive og fysiske ressourcer nok til at betjene håndbetjeningen, kan du nøjes med at guide borgerens arme eller ben under forflytningen. Det kan have en genoptrænende eller rehabiliterende effekt for borgeren at få en sådan udfordring.

Hvis borgeren har fysiske ressourcer at bidrage med i forflytningen, kan du med fordel styrke dette ved at supplere med nogle manuelle forflytningshjælpemidler. Det kunne f.eks. være hjælpemidler, der nedsætter friktionen eller håndtag /greb såsom sengebånd.

I videoen her viser vi dig tre måder, hvorpå borgeren kan inddrages i vendingen til sideleje. Vi tager udgangspunkt i tre eksempler:

  1. Vending af en borger der har en høj funktionsevne (Lad borgeren foretage forflytningen helt selv)
  2. Aktivering af en borger der er paralyseret i benene (Lad borgeren deltage aktivt i forflytningen vha. et sengebånd)
  3. Aktivering af en borger der kun har funktion i én arm (Lad borgeren betjene håndbetjeningen)

Udover de måder, der vises i videoen her, så giver VENDLET systemet også en anden fordel, når det kommer til rehabilitering. Det er nemlig muligt at forflytte borgeren sideværts i sengen, hvilket betyder, at du kan trække borgeren helt tæt på dig, når du f.eks. skal assistere borgeren i at træne forflytninger, eller hvis borgeren har behov for hjælp til at udføre træningsøvelser i sengen. På denne måde minimerer du din rækkeafstand og forbedrer dermed dit arbejdsmiljø.

Øvelse gør mester

At lade borgeren anvende VENDLET systemet selv, eller at inddrage dem i forflytningen, er ikke noget man bare lige gør. I alle tilfælde er det naturligvis vigtigt at have øvet vendingen med borgeren mange gange, så han eller hun føler sig tryg i situationen. Som når alt andet nyt prøves af, gør øvelse nemlig mester!

I stedet for at være bange for at pacificere borgeren, og derved fravælge VENDLET, så åbner VENDLET muligheder, der både kan være til gavn for borgeren og som samtidig i høj grad kan forbedre arbejdsmiljø og plejekvalitet. Det bliver nemlig muligt at implementere systemet i de situationer, hvor forflytningen af borgeren reelt set er for tung for plejepersonalet, men hvor du netop har været bange for at frarøve borgeren de sidste ressourcer, ved at implementere VENDLET. Samtidig giver det faktisk en reel mulighed for øget selvstændighed og livskvalitet for borgeren.

Det er dog vigtigt at understrege, at rehabilitering og forflytning ikke absolut behøver at blive kombineret. Det er vigtigt at overveje, hvorvidt det at inddrage rehabilitering i forflytningen evt. kan få en negativ påvirkning på personalets arbejdsmiljø, fordi man ønsker at anvende hjælpemidler, der prioriterer inddragelse af borgeren højere end arbejdsmiljøet. Ligeledes kan det at indtænke rehabilitering i alle plejeopgaver mindske borgerens mulighed for at deltage i andre sociale og fysiske aktiviteter, fordi kræfterne ikke rækker til hele dagen.

I så fald bør rehabilitering og forflytning naturligvis adskilles som to forskellige aktiviteter – Nogle gange bør rehabilitering være rehabilitering med sit helt eget fokus!

 


 

 

Få 25 ideer til lejring!

Tilmeld dig vores nyhedsmail og få tilsendt 25 eksempler på lejring. Hver lejring kan tages ud og hænges op hos en borger eller patient, så alle ved, hvordan vedkommende skal lejres. Du kan altid afmelde dig igen.