Viden og evidens

Faglighed er et vigtigt nøgleord for os. Vi sælger ikke bare hjælpemidler. Vi leverer fagligt gennemtænkte løsninger og rådgivning på højt fagligt niveau. Læs her om nogle af de emner, vi mener, er vigtige i relation til plejen i og omkring sengen.

Vold og trusler i sundhedssektoren: Når arbejdet slår igen

5. april 2022

Vold og trusler i sundhedssektoren: Når arbejdet slår igen

Du skal ind til en borger for at foretage personlig pleje. Idet du trækker dynen forsigtigt væk fra borgeren, bliver du ramt. Borgeren har i forskrækk…

Kompetente forflytninger: Algoritme til vendesystemer

17. februar 2022

Kompetente forflytninger: Algoritme til vendesystemer

Slagelse Kommune har udarbejdet en ny forflytningsalgoritme, der skal gøre det mere gennemskueligt, hvornår de forskellige vendesystemer, inkl. el-dre…

Patient forflytning: Ikke uden risiko

28. april 2021

Patient forflytning: Ikke uden risiko

Forflytning og patienthåndtering er en stor del af hverdagen på landets plejehjem, hospitaler, bosteder m.m. og er en helt essentiel plejeopgave. Men…

Der var nødt til at være VENDLET

5. april 2021

Der var nødt til at være VENDLET

”Alle har kunnet mærke effekten med det samme. Det har givet meget større tilfredshed og mindre belastning,” fortæller Lene, der er funktionsleder i b…

Intensiv implementering giver pote

15. juli 2020

Intensiv implementering giver pote

I Varde Kommune oplevede de i starten af 2019 at have et højt sygefravær blandt plejepersonalet. Det var særligt smerter i nakke og skuldre, der mistæ…

Derfor skal du kende til biomekanik

13. januar 2020

Derfor skal du kende til biomekanik

Ved du, hvad den reelle belastning er på din krop, når du skubber, trækker eller løfter ifm. forflytning af en borger med manuelle hjælpemidler? Og ha…

Forflytningsvejleder: Vendesystemerne skal hurtigere ud

20. november 2019

Forflytningsvejleder: Vendesystemerne skal hurtigere ud

På Richtens Plejecenter i Tønder arbejder de meget med teknologiske hjælpemidler, herunder VENDLET systemerne. Det kan mærkes på kroppen, når der mang…

APV-lejring til nedre hygiejne

10. oktober 2019

APV-lejring til nedre hygiejne

Borgere og patienter, der har brug for sengebad, er typisk meget immobile eller kognitivt udfordret. Derfor kræver opgaven ofte to sundhedsprofessione…

Forflytningsvejleder og SSA: Vi skal holde i mange år

10. oktober 2019

Forflytningsvejleder og SSA: Vi skal holde i mange år

På Tingager Plejecenter på Fyn arbejder Forflytningsvejleder og Social- og Sundhedsassistent Dorte Rosenfeldt. Det har hun gjort i mere end 30 år. Hun…

En demensterapeut fortæller

1. maj 2019

En demensterapeut fortæller

En borger med svær Alzheimer, der tidligere blev forflyttet med manuelle hjælpemidler, trives bedre, og har fået mere energi til de daglige aktivitete…

En omkring borgeren

14. april 2019

En omkring borgeren

Et projekt, der er gennemført i Hillerød Kommune, har undersøgt, om man ved hjælp af forflytningshjælpemidler kan gå fra 2 til 1 omkring borgeren. I a…

Pauls far aflastes af VENDLET

14. november 2018

Pauls far aflastes af VENDLET

VENDLET brugt til pleje af scleroseramt ung mand.

Ollie er mere komfortabel ved brug af VENDLET

30. september 2018

Ollie er mere komfortabel ved brug af VENDLET

VENDLET brugt som led i palliativ plejepakke.

Nicks kone bliver aflastet af VENDLET

10. august 2018

Nicks kone bliver aflastet af VENDLET

Ved brug af VENDLET undgår Nick at blive hevet og trukket i om morgenen, og hans kone undgår at overbelaste sig selv, når hun plejer sin mand.

Plejehjem kan nu varetage plejen af en bariatrisk borger

26. juni 2018

Plejehjem kan nu varetage plejen af en bariatrisk borger

Et plejehjem i England, Soham Lodge, har med hjælp af VENDLET kunne varetage plejen af en bariatrisk beboer. En opgave de ikke var trygge ved før.

National evaluering af vendesystemer

1. januar 2018

National evaluering af vendesystemer

En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut viser, at brugen af VENDLET systemer kan medføre færre arbejdsskader hos personalet, bedre komfort hos bor…

Fald i antallet af voldsregistreringer

19. oktober 2017

Fald i antallet af voldsregistreringer

Plejecenter Digterparken i Norddjurs Kommune har gennemført en effektvurdering af VENDLET V5S. Projektet viser, at VENDLET V5S har en beroligende effe…

Den rette velfærdsteknologi hjælper Bernard

17. september 2017

Den rette velfærdsteknologi hjælper Bernard

Brug af de rette velfærdsteknologiske løsninger resulterer i højere livskvalitet, bedre pleje og økonomisk besparelse for kommunen. Det fortæller ergo…

Objektiv sammenligning mellem manuel og mekanisk forflytning

11. april 2016

Objektiv sammenligning mellem manuel og mekanisk forflytning

Et studie foretaget af Professor Dr. Hans Günter Lindner fra TH Köln, University of Applied Sciences, viser, at VENDLET i en objektiv sammenligning me…

Socioøkonomisk evaluering

15. februar 2016

Socioøkonomisk evaluering

Dette studie fra Frankrig viser, at implementering af VENDLET V5 både øger kvaliteten i plejen og forbedrer plejepersonalets fysiske arbejdsmiljø samt…

Lejringsgennemgang forbedrer arbejdsmiljøet

16. december 2015

Lejringsgennemgang forbedrer arbejdsmiljøet

På institutionen Sydbo har en lejringsgennemgang af alle borgere ført til et forbedret arbejdsmiljø i morgenplejen. Lejring handler nemlig ikke kun om…

Arbejdsmiljøloven og AT - ven eller fjende?

22. juni 2015

Arbejdsmiljøloven og AT - ven eller fjende?

Arbejdsmiljøloven er udelukkende kedelige og uforståelige paragraffer, og arbejdstilsynet overvåger og kontrollerer alt hvad vi laver! Er det nu også…

Arbejdsskader i sundhedssektoren: Vi skal fortsat gøre en indsats

17. juni 2015

Arbejdsskader i sundhedssektoren: Vi skal fortsat gøre en indsats

Et godt arbejdsmiljø betaler sig - det kan ingen være uenig i. Men gør vi nok for at undgå arbejdsskader i sundhedssektoren?

Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?

30. marts 2015

Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?

I Danmark skal arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere samarbejde om virksomhedens arbejdsmiljø.

Forbedret plejesituation

4. november 2012

Forbedret plejesituation

Den australske ergoterapeut Frances Arnold fra den uafhængige handicaporganisation, Yooralla, har lavet et studie af implementeringen af VENDLET V4 ho…


 

Sundhedsfaglig vidensdeling

For at skabe de bedste forudsætninger for en værdig og omsorgsfuld pleje er det vigtigt, at vores sundhedsfaglige viden hele tiden er opdateret med nyeste evidens og forskning.

Gennem forskning og nye studier bliver vi konstant klogere på, hvad der virker bedst, hvordan vi skåner borgeren mest, hvordan vi skaber et bedre arbejdsmiljø for sundhedsfagligt personale og meget mere.

Vi ønsker at være med til at udbrede denne viden og dermed at bidrage til en bedre sundhedssektor og ældrepleje.

Derfor skriver vi artikler om de emner, hvor vi har den faglige ekspertise. Disse artikler skrives altid sammen med en eller flere af vores sundhedsfaglige terapeuter. Herudover afholder vi seminarer og kursusdage ude af huset, hvor vores undervisningskonsulent bidrager til en faglig genopfriskning af eksisterende viden.

Vores ekspertiseområder

I vores bestræbelse på at sprede nyeste viden, har vi særligt fokus på områder, der relaterer sig til plejen i og omkring plejesengen. Vi er nemlig eksperter på områder såsom lejring, søvn og vævsaflastning.

Men vores største ekspertiseområde er forflytning, og det er samtidigt også et emne, vi er meget passionerede omkring.

Hvad er forflytning?

Forflytning handler om den måde, hvorpå et menneske flyttes fra et sted eller en position til en anden. Dette kan f.eks. være fra en seng til en kørestol eller fra en kørestol til en badestol. Det kan samtidigt også være en vending fra sideleje til rygeleje, eller fra rygleje til bugleje.

At foretage en forflytning er dermed betegnelsen for at forflytte eller hjælpe et andet menneske med at forflytte sig. Dette kan ske vha. forskellige hjælpemidler.

Forflytning i hverdagen

Forflytning er en stor del af de fleste sundhedsfaglige medarbejderes hverdag. Mange mennesker, der er indlagte på hospitaler eller sygehuse, som bor på plejehjem eller bosted, eller får besøg af hjemmeplejen, har nemlig udfordringer med at forflytte sig selv.

Her bliver det personalets opgave at hjælpe til forflytningen eller helt at foretage forflytningen. Men forflytning af et menneske er ikke helt uden risiko. Faktisk er forflytning forbundet med en høj risiko for arbejdsskader, og disse forflytningsskader er ofte forbundet med længere tids sygemelding og fravær fra arbejdspladsen.

Disse skader og dertilhørende fraværsperioder er både en belastning for et i forvejen presset sundhedsvæsen og en personlig belastning for personalet.

Derfor er det et af vores mål at udbrede viden om forflytning, for at nedbringe forflytningsskader og samtidigt skabe en mere rolig og tryg pleje for den borger eller patient, der forflyttes.