Viden og evidens

Faglighed er et vigtigt nøgleord for os. Vi sælger ikke bare hjælpemidler. Vi leverer fagligt gennemtænkte løsninger og rådgivning på højt fagligt niveau. Læs her om nogle af de emner, vi mener, er vigtige i relation til plejen i og omkring sengen.

Sådan kan du kombinere VENDLET og rehabilitering

3. maj 2022

Sådan kan du kombinere VENDLET og rehabilitering

I rigtig manges øjne er et VENDLET system lig med pacificering af borgeren. Men faktisk kan VENDLET både bruges af borgeren selv og som en del af den…

Kompetente forflytninger: Algoritme til vendesystemer

17. februar 2022

Kompetente forflytninger: Algoritme til vendesystemer

Slagelse Kommune har udarbejdet en ny forflytningsalgoritme, der skal gøre det mere gennemskueligt, hvornår de forskellige vendesystemer, inkl. el-dre…

Patient forflytning: Ikke uden risiko

28. april 2021

Patient forflytning: Ikke uden risiko

Forflytning og patienthåndtering er en stor del af hverdagen på landets plejehjem, hospitaler, bosteder m.m. og er en helt essentiel plejeopgave. Men…

Der var nødt til at være VENDLET

5. april 2021

Der var nødt til at være VENDLET

”Alle har kunnet mærke effekten med det samme. Det har givet meget større tilfredshed og mindre belastning,” fortæller Lene, der er funktionsleder i b…

Nybegynderens guide til VENDLET

2. marts 2021

Nybegynderens guide til VENDLET

Selvom VENDLET systemet har mere end 35 år bag sig, så er der fortsat nogen, der oplever at skulle bruge VENDLET for første gang. Måske du er nyuddann…

Sikker forflytning af bariatriske personer

8. oktober 2020

Sikker forflytning af bariatriske personer

Både borger og sundhedspersonale kan opleve at være utrygge, når en bariatrisk person skal forflyttes i sengen. Få ergoterapeutens bedste råd til sikk…

Ingelisa kan vende sig selv

15. juli 2020

Ingelisa kan vende sig selv

I Danmark findes ca. 7.300 mennesker, der hver dag lever med Parkinsson sygdom. En af dem er Ingelisa på 76 år, der har haft diagnosen i nogle år.

Intensiv implementering giver pote

15. juli 2020

Intensiv implementering giver pote

I Varde Kommune oplevede de i starten af 2019 at have et højt sygefravær blandt plejepersonalet. Det var særligt smerter i nakke og skuldre, der mistæ…

Tryghedsskabende forflytning

31. marts 2020

Tryghedsskabende forflytning

Mange borgere, der er kognitivt udfordret, har rum-retningsforstyrrelser, sansedeprivation eller af anden årsag er utrygge ved at blive forflyttet, ka…

Derfor skal du kende til biomekanik

13. januar 2020

Derfor skal du kende til biomekanik

Ved du, hvad den reelle belastning er på din krop, når du skubber, trækker eller løfter ifm. forflytning af en borger med manuelle hjælpemidler? Og ha…

Forflytningsvejleder: Vendesystemerne skal hurtigere ud

20. november 2019

Forflytningsvejleder: Vendesystemerne skal hurtigere ud

På Richtens Plejecenter i Tønder arbejder de meget med teknologiske hjælpemidler, herunder VENDLET systemerne. Det kan mærkes på kroppen, når der mang…

Hvornår skal du anvende el-vendelagen til forflytning?

18. november 2019

Hvornår skal du anvende el-vendelagen til forflytning?

De fleste får først øjnene op for muligheden for at implementere mekanisk forflytning, når borgeren er meget dårlig eller fuldstændig immobil. Men i m…

90-årig med dybt tryksår

7. november 2019

90-årig med dybt tryksår

En 90-årig mand døjede igennem en periode på 1,5 år med et tryksår på korsbenet, der blev så stort, at det var muligt at placere en hel hånd oppe i de…

Forflytningsvejleder og SSA: Vi skal holde i mange år

10. oktober 2019

Forflytningsvejleder og SSA: Vi skal holde i mange år

På Tingager Plejecenter på Fyn arbejder Forflytningsvejleder og Social- og Sundhedsassistent Dorte Rosenfeldt. Det har hun gjort i mere end 30 år. Hun…

Maria har cerebral parese

23. juli 2019

Maria har cerebral parese

Maria, der har Cerebral Parese, fik for tre år siden et VENDLET system. Det er hun glad for, for det er både mere behageligt for hende selv og for per…

Forflytning af borgere med demens

20. maj 2019

Forflytning af borgere med demens

Rigtigt mange oplever, at demensramte borgere har svært ved at forstå, hvad der skal til at ske, når de skal modtage pleje i sengen.

Fiona kan nu vende sig selv

29. april 2019

Fiona kan nu vende sig selv

Fiona havde problemer med at ligge i samme stilling hele natten. Men for at vende sig, havde hun brug for hjælp. Nu har hun fået et VENDLET system, og…

Hvorfor billigst i indkøb ikke altid er billigst på sigt

16. april 2019

Hvorfor billigst i indkøb ikke altid er billigst på sigt

I Danmark bevilliges hjælpemidler ud fra devisen ’bedst og billigst’. Det betyder, at borgeren skal have det bedste hjælpemiddel til den billigste pri…

Derfor skal du anvende elektrisk vendelagen

15. april 2019

Derfor skal du anvende elektrisk vendelagen

At forflytte en borger er ikke som at flytte en genstand. Det kan være uforudsigeligt, og der er mange parametre, der spiller ind på, om noget går gal…

En omkring borgeren

14. april 2019

En omkring borgeren

Et projekt, der er gennemført i Hillerød Kommune, har undersøgt, om man ved hjælp af forflytningshjælpemidler kan gå fra 2 til 1 omkring borgeren. I a…

Fordelene ved elektriske vendelagner til forflytning

6. marts 2019

Fordelene ved elektriske vendelagner til forflytning

Når vi snakker om forflytning af borgere og patienter i det danske sundhedsvæsen er der stadigt ofte fokus på den manuelle forflytning. Dette på trods…

Hvor er værdigheden ved sengepleje?

5. marts 2019

Hvor er værdigheden ved sengepleje?

Du kender det nok. En gnavende samvittighed og uro breder sig i kroppen. Du og din kollega skal ind og forflytte en borger, der altid råber av, av, av…

Teknologi gør sundhedssektoren mere attraktiv

20. februar 2019

Teknologi gør sundhedssektoren mere attraktiv

Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) vil vi inden for de næste 5 år mangle 15.000 SOSU-medarbejdere. Dét er mange. Denne udvikling er både en konsekv…

Elektrisk vendelagen forhindrer nedslidning

8. januar 2019

Elektrisk vendelagen forhindrer nedslidning

Mange medarbejdere i sundheds- og plejesektoren oplever at være trætte og have smerter efter arbejde. Faktisk er antallet af medarbejdere, der lider a…

Sam får en blidere og mere værdig pleje

8. januar 2019

Sam får en blidere og mere værdig pleje

Sam Higgins er 24 år og bor med sin mor i England. Sam blev i en ung alder diagnosticeret med en akut form for epilepsi. Senere blev han diagnosticere…

For Jim er forflytningen mere behagelig

15. marts 2018

For Jim er forflytningen mere behagelig

VENDLET brugt som en del af palliativ plejeindsats.

National evaluering af vendesystemer

1. januar 2018

National evaluering af vendesystemer

En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut viser, at brugen af VENDLET systemer kan medføre færre arbejdsskader hos personalet, bedre komfort hos bor…

John og Mary genvandt uafhængigheden

15. december 2017

John og Mary genvandt uafhængigheden

De britiske ergoterapeuter Gill Creighton og Vicky Cole fra West Berkshore Council, UK, har beskrevet, hvordan en stærkt plejekrævende mand og hans ko…

Fald i antallet af voldsregistreringer

19. oktober 2017

Fald i antallet af voldsregistreringer

Plejecenter Digterparken i Norddjurs Kommune har gennemført en effektvurdering af VENDLET V5S. Projektet viser, at VENDLET V5S har en beroligende effe…

Beatrices smerter nedbragt med kontrolleret forflytning

10. juli 2017

Beatrices smerter nedbragt med kontrolleret forflytning

Ergoterapeut, Gill Creighton, fortæller, hvordan de kontrollerede bevægelser i forflytningen med VENDLET fører til færre smerter hos en ældre kvinde.…

Plejepersonalet kan forflytte Wendy uden at forårsage hende smerte

8. maj 2017

Plejepersonalet kan forflytte Wendy uden at forårsage hende smerte

For Wendy er manuelle forflytningsmetoder for smertefulde og forårsager hende vævsskader. Derfor bliver hun i stedet tildelt et VENDLET system.

Ginas pleje er forbedret, efter hun har fået VENDLET

6. april 2017

Ginas pleje er forbedret, efter hun har fået VENDLET

En ergoterapeut fra Maximizing Independence Team i West Berkshire, UK, har lavet en casestudie på en afprøvning af VENDLET-systemet hos en borger.

Forflytning uden vævsskader

9. august 2016

Forflytning uden vævsskader

Et studie foretaget på Universitetet i Gent, Belgien, viser ingen sammenhæng mellem udviklingen af tryksår og VENDLET V5S. Brugen af systemet formår t…

Objektiv sammenligning mellem manuel og mekanisk forflytning

11. april 2016

Objektiv sammenligning mellem manuel og mekanisk forflytning

Et studie foretaget af Professor Dr. Hans Günter Lindner fra TH Köln, University of Applied Sciences, viser, at VENDLET i en objektiv sammenligning me…

Socioøkonomisk evaluering

15. februar 2016

Socioøkonomisk evaluering

Dette studie fra Frankrig viser, at implementering af VENDLET V5 både øger kvaliteten i plejen og forbedrer plejepersonalets fysiske arbejdsmiljø samt…

Forbedret arbejdsmiljø og kvalitet i plejen

30. september 2014

Forbedret arbejdsmiljø og kvalitet i plejen

Faaborg Midtfyn Kommune har undersøgt effekten på arbejdsmiljøet, kvaliteten for borgeren og muligheden for at gå fra 2 til 1 plejer.

Forbedret plejesituation

4. november 2012

Forbedret plejesituation

Den australske ergoterapeut Frances Arnold fra den uafhængige handicaporganisation, Yooralla, har lavet et studie af implementeringen af VENDLET V4 ho…

Repositionering 24/7 med VENDLET

24. november 2008

Repositionering 24/7 med VENDLET

I 2008 udarbejdede den hollandske ergoterapeut Josien Boomgaard og specialist i ergonomi Nico Knibbe et studie af brugen af VENDLET HC-2.


 

Sundhedsfaglig vidensdeling

For at skabe de bedste forudsætninger for en værdig og omsorgsfuld pleje er det vigtigt, at vores sundhedsfaglige viden hele tiden er opdateret med nyeste evidens og forskning.

Gennem forskning og nye studier bliver vi konstant klogere på, hvad der virker bedst, hvordan vi skåner borgeren mest, hvordan vi skaber et bedre arbejdsmiljø for sundhedsfagligt personale og meget mere.

Vi ønsker at være med til at udbrede denne viden og dermed at bidrage til en bedre sundhedssektor og ældrepleje.

Derfor skriver vi artikler om de emner, hvor vi har den faglige ekspertise. Disse artikler skrives altid sammen med en eller flere af vores sundhedsfaglige terapeuter. Herudover afholder vi seminarer og kursusdage ude af huset, hvor vores undervisningskonsulent bidrager til en faglig genopfriskning af eksisterende viden.

Vores ekspertiseområder

I vores bestræbelse på at sprede nyeste viden, har vi særligt fokus på områder, der relaterer sig til plejen i og omkring plejesengen. Vi er nemlig eksperter på områder såsom lejring, søvn og vævsaflastning.

Men vores største ekspertiseområde er forflytning, og det er samtidigt også et emne, vi er meget passionerede omkring.

Hvad er forflytning?

Forflytning handler om den måde, hvorpå et menneske flyttes fra et sted eller en position til en anden. Dette kan f.eks. være fra en seng til en kørestol eller fra en kørestol til en badestol. Det kan samtidigt også være en vending fra sideleje til rygeleje, eller fra rygleje til bugleje.

At foretage en forflytning er dermed betegnelsen for at forflytte eller hjælpe et andet menneske med at forflytte sig. Dette kan ske vha. forskellige hjælpemidler.

Forflytning i hverdagen

Forflytning er en stor del af de fleste sundhedsfaglige medarbejderes hverdag. Mange mennesker, der er indlagte på hospitaler eller sygehuse, som bor på plejehjem eller bosted, eller får besøg af hjemmeplejen, har nemlig udfordringer med at forflytte sig selv.

Her bliver det personalets opgave at hjælpe til forflytningen eller helt at foretage forflytningen. Men forflytning af et menneske er ikke helt uden risiko. Faktisk er forflytning forbundet med en høj risiko for arbejdsskader, og disse forflytningsskader er ofte forbundet med længere tids sygemelding og fravær fra arbejdspladsen.

Disse skader og dertilhørende fraværsperioder er både en belastning for et i forvejen presset sundhedsvæsen og en personlig belastning for personalet.

Derfor er det et af vores mål at udbrede viden om forflytning, for at nedbringe forflytningsskader og samtidigt skabe en mere rolig og tryg pleje for den borger eller patient, der forflyttes.