Viden og evidens

Faglighed er et vigtigt nøgleord for os. Vi sælger ikke bare hjælpemidler. Vi leverer fagligt gennemtænkte løsninger og rådgivning på højt fagligt niveau. Læs her om nogle af de emner, vi mener, er vigtige i relation til plejen i og omkring sengen.

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har ligget så godt

3. februar 2021

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg har ligget så godt

”Nu volder min ryg mig ikke problemer under søvnen. Når jeg vågner om morgenen, er jeg ikke stiv i kroppen eller har bare den mindste smule ondt i ryg…

Søvnens stadier: Dét sker der, når du sover

2. februar 2021

Søvnens stadier: Dét sker der, når du sover

Søvn er ikke bare søvn. For at forstå, hvor vigtigt søvn er, og hvorfor vi skal prioritere at skabe den gode søvn for borgere og patienter i sundhedsv…

Søvn: kroppens vigtigste medicin

11. februar 2020

Søvn: kroppens vigtigste medicin

Alle mennesker sover, og de fleste opfatter søvn som en selvfølge. Alligevel er det de færreste, der ved, hvad søvnen gør ved vores krop. Men forskere…

Sådan påvirker varme din søvn

26. november 2019

Sådan påvirker varme din søvn

Der er flere faktorer der spiller ind, når der stræbes efter den gode søvn. Men en overvejende faktor for, om vi sover godt, er varme. Har vi det for…

Fire råd til god søvn

21. oktober 2019

Fire råd til god søvn

Indsatsområder såsom tryksårsforebyggelse, tager ofte fokus væk fra at sikre borgeren en god søvnkvalitet. Det sker, ikke af ond vilje, men fordi søvn…

Kunstigt lys gør os syge

14. oktober 2019

Kunstigt lys gør os syge

Mennesket sover 1/3 af livet. Hvis kvaliteten af søvnen er dårlig, tyder forskning på, at det kan få alvorlige konsekvenser. Her spiller det kunstige…

Gittes søvnkvalitet forbedres med lejring

24. november 2018

Gittes søvnkvalitet forbedres med lejring

Gitte, der er halvsidig lammet efter en blodprop i hjernen, har haft store problemer med dårlig nattesøvn, da hun nemt glider ned og vrider i kroppen.…


 

Sundhedsfaglig vidensdeling

For at skabe de bedste forudsætninger for en værdig og omsorgsfuld pleje er det vigtigt, at vores sundhedsfaglige viden hele tiden er opdateret med nyeste evidens og forskning.

Gennem forskning og nye studier bliver vi konstant klogere på, hvad der virker bedst, hvordan vi skåner borgeren mest, hvordan vi skaber et bedre arbejdsmiljø for sundhedsfagligt personale og meget mere.

Vi ønsker at være med til at udbrede denne viden og dermed at bidrage til en bedre sundhedssektor og ældrepleje.

Derfor skriver vi artikler om de emner, hvor vi har den faglige ekspertise. Disse artikler skrives altid sammen med en eller flere af vores sundhedsfaglige terapeuter. Herudover afholder vi seminarer og kursusdage ude af huset, hvor vores undervisningskonsulent bidrager til en faglig genopfriskning af eksisterende viden.

Vores ekspertiseområder

I vores bestræbelse på at sprede nyeste viden, har vi særligt fokus på områder, der relaterer sig til plejen i og omkring plejesengen. Vi er nemlig eksperter på områder såsom lejring, søvn og vævsaflastning.

Men vores største ekspertiseområde er forflytning, og det er samtidigt også et emne, vi er meget passionerede omkring.

Hvad er forflytning?

Forflytning handler om den måde, hvorpå et menneske flyttes fra et sted eller en position til en anden. Dette kan f.eks. være fra en seng til en kørestol eller fra en kørestol til en badestol. Det kan samtidigt også være en vending fra sideleje til rygeleje, eller fra rygleje til bugleje.

At foretage en forflytning er dermed betegnelsen for at forflytte eller hjælpe et andet menneske med at forflytte sig. Dette kan ske vha. forskellige hjælpemidler.

Forflytning i hverdagen

Forflytning er en stor del af de fleste sundhedsfaglige medarbejderes hverdag. Mange mennesker, der er indlagte på hospitaler eller sygehuse, som bor på plejehjem eller bosted, eller får besøg af hjemmeplejen, har nemlig udfordringer med at forflytte sig selv.

Her bliver det personalets opgave at hjælpe til forflytningen eller helt at foretage forflytningen. Men forflytning af et menneske er ikke helt uden risiko. Faktisk er forflytning forbundet med en høj risiko for arbejdsskader, og disse forflytningsskader er ofte forbundet med længere tids sygemelding og fravær fra arbejdspladsen.

Disse skader og dertilhørende fraværsperioder er både en belastning for et i forvejen presset sundhedsvæsen og en personlig belastning for personalet.

Derfor er det et af vores mål at udbrede viden om forflytning, for at nedbringe forflytningsskader og samtidigt skabe en mere rolig og tryg pleje for den borger eller patient, der forflyttes.