Viden og evidens

Faglighed er et vigtigt nøgleord for os. Vi sælger ikke bare hjælpemidler. Vi leverer fagligt gennemtænkte løsninger og rådgivning på højt fagligt niveau. Læs her om nogle af de emner, vi mener, er vigtige i relation til plejen i og omkring sengen.

Lejring af ødem og lymfødem – 5 eksempler

8. april 2021

Lejring af ødem og lymfødem – 5 eksempler

Lejring kan være et brugbart værktøj til forebyggelse, lindring og begrænsning af hævelse, når der er opstået et lymfødem eller et ødem. Men hvornår k…

Få styr på sårtyper og årsager

16. september 2020

Få styr på sårtyper og årsager

De sidste mange års store fokus på tryksår har betydet, at flere har fået svært ved at skelne imellem tryksår og andre vævsskader. Men det er nødvendi…

Valg af madras: Lad mobilitetsniveauet bestemme

10. juni 2020

Valg af madras: Lad mobilitetsniveauet bestemme

Når en borger eller patient skal bevilliges en madras, er der ofte en række spørgsmål, der går igen. Til hvilken sårkategori dækker den? Hvordan ser t…

Forebyg vævsskader med lejring

3. februar 2020

Forebyg vævsskader med lejring

Problemer med tryksår er stadig en stor udfordring i plejearbejdet, og vi har i mange år alt for ofte antaget, at en rødme på borgerens hud blot fjern…

Fem lejringer til vævsskader

26. november 2019

Fem lejringer til vævsskader

Vævsaflastende lejring behøver ikke være svært, men der er ofte behov for at prøve sig frem for at finde den mest optimale lejring til den pågældende…

90-årig med dybt tryksår

7. november 2019

90-årig med dybt tryksår

En 90-årig mand døjede igennem en periode på 1,5 år med et tryksår på korsbenet, der blev så stort, at det var muligt at placere en hel hånd oppe i de…

Den lille pudes vandring

28. august 2019

Den lille pudes vandring

Mennesker med en rimelig velfungerende mobilitet skifter i gennemsnit stilling hver 10 minut hele natten igennem. Det skyldes, at kroppen har brug for…

Ingen vævsskader med VENDLET

20. maj 2019

Ingen vævsskader med VENDLET

Efter en trafikulykke er Heather blevet lam fra halsen og ned. På trods af at hun blev vendt manuelt hver anden time oplevede hun at have store udford…

Plejepersonalet kan forflytte Wendy uden at forårsage hende smerte

8. maj 2017

Plejepersonalet kan forflytte Wendy uden at forårsage hende smerte

For Wendy er manuelle forflytningsmetoder for smertefulde og forårsager hende vævsskader. Derfor bliver hun i stedet tildelt et VENDLET system.

Forflytning uden vævsskader

9. august 2016

Forflytning uden vævsskader

Et studie foretaget på Universitetet i Gent, Belgien, viser ingen sammenhæng mellem udviklingen af tryksår og VENDLET V5S. Brugen af systemet formår t…

Repositionering 24/7 med VENDLET

24. november 2008

Repositionering 24/7 med VENDLET

I 2008 udarbejdede den hollandske ergoterapeut Josien Boomgaard og specialist i ergonomi Nico Knibbe et studie af brugen af VENDLET HC-2.


 

Sundhedsfaglig vidensdeling

For at skabe de bedste forudsætninger for en værdig og omsorgsfuld pleje er det vigtigt, at vores sundhedsfaglige viden hele tiden er opdateret med nyeste evidens og forskning.

Gennem forskning og nye studier bliver vi konstant klogere på, hvad der virker bedst, hvordan vi skåner borgeren mest, hvordan vi skaber et bedre arbejdsmiljø for sundhedsfagligt personale og meget mere.

Vi ønsker at være med til at udbrede denne viden og dermed at bidrage til en bedre sundhedssektor og ældrepleje.

Derfor skriver vi artikler om de emner, hvor vi har den faglige ekspertise. Disse artikler skrives altid sammen med en eller flere af vores sundhedsfaglige terapeuter. Herudover afholder vi seminarer og kursusdage ude af huset, hvor vores undervisningskonsulent bidrager til en faglig genopfriskning af eksisterende viden.

Vores ekspertiseområder

I vores bestræbelse på at sprede nyeste viden, har vi særligt fokus på områder, der relaterer sig til plejen i og omkring plejesengen. Vi er nemlig eksperter på områder såsom lejring, søvn og vævsaflastning.

Men vores største ekspertiseområde er forflytning, og det er samtidigt også et emne, vi er meget passionerede omkring.

Hvad er forflytning?

Forflytning handler om den måde, hvorpå et menneske flyttes fra et sted eller en position til en anden. Dette kan f.eks. være fra en seng til en kørestol eller fra en kørestol til en badestol. Det kan samtidigt også være en vending fra sideleje til rygeleje, eller fra rygleje til bugleje.

At foretage en forflytning er dermed betegnelsen for at forflytte eller hjælpe et andet menneske med at forflytte sig. Dette kan ske vha. forskellige hjælpemidler.

Forflytning i hverdagen

Forflytning er en stor del af de fleste sundhedsfaglige medarbejderes hverdag. Mange mennesker, der er indlagte på hospitaler eller sygehuse, som bor på plejehjem eller bosted, eller får besøg af hjemmeplejen, har nemlig udfordringer med at forflytte sig selv.

Her bliver det personalets opgave at hjælpe til forflytningen eller helt at foretage forflytningen. Men forflytning af et menneske er ikke helt uden risiko. Faktisk er forflytning forbundet med en høj risiko for arbejdsskader, og disse forflytningsskader er ofte forbundet med længere tids sygemelding og fravær fra arbejdspladsen.

Disse skader og dertilhørende fraværsperioder er både en belastning for et i forvejen presset sundhedsvæsen og en personlig belastning for personalet.

Derfor er det et af vores mål at udbrede viden om forflytning, for at nedbringe forflytningsskader og samtidigt skabe en mere rolig og tryg pleje for den borger eller patient, der forflyttes.